Rādīt pēdējos autorus
1 Smilšu kaste ir viki vieta, kuru jūs varat brīvi mainīt. Jūs šeit varat mācīties un mēģināt. Jūs varat pārbaudīt, kā tiek mainīti esošie dokumenti, un kā var veidot jaunas lapas. Lai sāktu, spiediet **Mainīt**! {{info}}Neuztraucieties par satura zaudēšanu šajā lapā, jo jūs vienmēr varat atritināt saturu uz iepriekšējo versiju, "Vēsture" cilnē lapas apakšā.{{/info}} Ja vēlaties izpētīt [[XWiki sintaksi>>XWiki.XWikiSyntax]], aktivizējiet izvēlni "Rādīt" "Viki kodu", vai izvēlieties "Kods" cilni, lapas mainīšanas režīmā.
2
3 Tālāk ir vairākas lapas ar kurām jūs varat darboties:
4 * [[1. testa lapa>>Sandbox.TestPage1]]
5 * [[2. testa lapa>>Sandbox.TestPage2]]
6 * [[3. testa lapa>>Sandbox.TestPage3]]
7
8 Tālāk ir saturs, kas demonstrē [[XWiki dokumentu sintaksi>>XWiki.XWikiSyntax]]. Xwiki lapās jūs varat izmantot dažādus noformējum elementus (virsraktus, attēlus, tabulas u.c.).
9
10 = Virsraksti =
11 XWiki ļauj veidot 6 līmeņu virsrakstus. Virsrakstus jūs varat izmantot, lai strukturētu lapas tekstu.
12
13 == 2. līmeņa virsraksts ==
14 === 3. līmeņa virsraksts ===
15 ==== 4. līmeņa virsraksts ====
16 ===== 5. līmeņa virsraksts =====
17 ====== 6. līmeņa virsraksts ======
18
19 = Stili =
20 XWiki nodrošina visus pamata noformējuma stilus:
21 * **Teksts treknrakstā**
22 * //Teksts slīprakstā//
23 * __Pasvītrots teksts__
24 * --Nosvitrots teksts--
25 * Teksts ,,apakšrakstā,,
26 * Teksts ^^augšrakstā^^
27
28 = Saraksti =
29 XWiki var veidot dažādus sarakstus:
30
31 == Nesakārtots saraksts ==
32 * 1. līmenis
33 ** 2. līmenis
34 *** 3. līmenis
35 ** 2. līmenis
36 * 1. līmenis
37
38 == Numurēts saraksts ==
39 1. 1. līmeņa vienība
40 11. 2. līmeņa vienība
41 111. 3. līmeņa vienība
42 1. 1. līmeņa vienība
43
44 == Jaukti saraksti ==
45 1. 1. līmeņa vienība
46 11. 1. līmeņa vienība
47 11*. 3. līmeņa vienība ar iezīmi
48 11*. otra 3. līmeņa vienība ar iezīmi
49 1. 1. līmeņa vienība
50
51 = Tabulas =
52 XWiki dokumentā var veidot tabulas:
53
54 == Vienkārša tabula ==
55 | 1. šūna | 2. šūna | 3. šūna | 4. šūna | 5. šūna | 6. šūna | 7. šūna | 8. šūna | 9. šūna
56
57 == Tabula ar virsrakstu 1. rindā ==
58 |= tabulas virsraksts |= tabulas virsraksts |= tabulas virsraksts
59 | šūna | šūna | šūna
60 | šūna | šūna | šūna
61
62 == Tabula ar virsrakstu 2. rindās ==
63 |= tabulas virsraksts |= tabulas virsraksts
64 |= tabulas virsraksts |= tabulas virsraksts
65 | šūna | šūna
66 | šūna | šūna
67
68
69 = Saites =
70 XWiki dokumentā var veidot saites uz citām Xwiki lapām (šajā vietnē) un ārējām lapām:
71 * [[WebHome]] -> saite uz vietas mājas lapu (to sauc WebHome)
72 * [[Šīs vietas sākuma lapa>>WebHome]] -> saite ar nosaukumu
73 * [[Viki sākuma lapa>>Main.WebHome]] -> nosaukta saite uz citas vietas sākuma lapu. Saites mērķi raksta formā Vieta.lapa
74 * [[http://www.xwiki.org]] -> saite uz citu, ārēju vietni tiek norādīta ar vietrādi (URL)
75 * [[XWiki.org mājas lapa>>http://www.xwiki.org]] -> nosaukta saite uz citu, ārēju vietni
76
77 = Attēli =
78 XWiki dokumentā var ievietot lapas pielikumā augšuplādētus attēlus:
79
80 [[image:XWikiLogo.png]]
81
82
83 = Makrosi =
84 Ar makrosiem var veidot dinamisku lapu saturu un tie paver daudz un dažādas iespējas. Ir arī makrosi īpašam teksta noformējumam, piemēram:
85
86 == Brīdinājuma ziņojuma makross ==
87
88 Sekojošais makross parāda tekstu brīdinājuma ziņojuma rāmī:
89
90 {{warning}}Sveika pasaule!{{/warning}}
91
92
93 == Satura rādītājs ==
94
95 Šis makross automātiski izveido lapas satura rādītāju, izmantojot lapā saliktos virsrakstus:
96
97 {{toc/}}