Amaga els últims autors
admin 4.1 1 El calaix és una part de la vostra wiki que podeu modificar lliurement. Es tracta de deixar-vos practicar l'edició. Podreu descobrir com treballa l'edició de pàgines i crear-n'hi de noves. Per a començar simplement cliqueu al damunt d' **Editar**!
admin 1.1 2
admin 4.1 3 {{info}}No us preocupeu de sobreescriure o de perdre coses quant editeu la pàgina, sempre podreu retrocedir a la primera versió de la pàgina des de la pestanya "Històric" que es troba en la part inferior de la pàgina.{{/info}}
admin 1.1 4
admin 4.1 5 Si voleu podeu donar un cop d'ull a la base de la [[sintaxi d'XWiki>>XWiki.XWikiSyntax]], també podeu clicar a "Codi Wiki" del menú "Mostrar" o bé quan esteu editant la pàgina podeu clicar a la pertanya "Codi".
admin 1.1 6
admin 4.1 7 Aguí hi han un grapat de pàgines de proves amb les quals podeu jugar-hi:
admin 1.1 8
admin 4.1 9 * [[Pàgina de proves 1>>Sandbox.TestPage1]]
10 * [[Pàgina de proves 2>>Sandbox.TestPage2]]
11 * [[Pàgina de proves 3>>Sandbox.TestPage3]]
admin 1.1 12
admin 4.1 13 A continuació hi ha una demostració de la [[sintaxi d'XWiki>>XWiki.XWikiSyntax]] que podeu utilitzar en pàgines de la wiki (encapçalaments, imatges, taules).
admin 1.1 14
admin 4.1 15 = Encapçalaments =
admin 1.1 16
admin 4.1 17 XWiki ofereix 6 nivells d'encapçalaments. Els podeu utilitzar per a estructurar les vostres pàgines.
admin 1.1 18
admin 4.1 19 == Encapçalament de nivell 2 ==
admin 1.1 20
admin 4.1 21 === Encapçalament de nivell 3 ===
admin 1.1 22
admin 4.1 23 ==== Encapçalament de nivell 4 ====
admin 1.1 24
admin 4.1 25 ===== Encapçalament de nivell 5 =====
admin 1.1 26
admin 4.1 27 ====== Encapçalament de nivell 6 ======
admin 1.1 28
admin 4.1 29 = Estils =
admin 1.1 30
admin 4.1 31 Estils bàsics que estan suportats en la XWiki:
admin 1.1 32
admin 4.1 33 * **Text en negreta**
34 * //Text en cursiva//
35 * __Text subratllat__
36 * --Text tatxat--
37 * Text en ,,sub-índex,,
38 * Text en ^^super-índex^^
admin 1.1 39
admin 4.1 40 = Llistes =
admin 1.1 41
admin 4.1 42 Podeu crear diversos tipus de llistes en les vostres pàgines wiki:
admin 1.1 43
admin 4.1 44 == Llista desordenada ==
admin 1.1 45
admin 4.1 46 * Nivell 1
47 ** Nivell 2
48 *** Nivell 3
49 ** Nivell 2
50 * Nivell 1
admin 1.1 51
admin 4.1 52 == Llista ordenada ==
admin 1.1 53
admin 4.1 54 1. Ítem
55 11. Subítem
56 111. Ítem
57 1. Subítem
admin 1.1 58
admin 4.1 59 == Llista mesclada ==
admin 1.1 60
admin 4.1 61 1. Ítem 1
62 11. Ítem 2
63 11*. Ítem 3
64 11*. Ítem 4
65 1. Ítem 5
admin 1.1 66
admin 4.1 67 = Taules =
admin 1.1 68
admin 4.1 69 Podeu crear taules senzilles a l'interior de les pàgines de la wiki:
admin 1.1 70
admin 4.1 71 == Taula senzilla ==
admin 1.1 72
admin 4.1 73 | cel·la 1 | cel·la 2 | cel·la 3
74 | cel·la 4 | cel·la 5 | cel·la 6
75 | cel·la 7 | cel·la 8 | cel·la 9
admin 1.1 76
admin 4.1 77 == Taula amb 1 fila de capçaleres ==
admin 1.1 78
admin 4.1 79 |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula
80 | cel·la | cel·la | cel·la
81 | cel·la | cel·la | cel·la
admin 1.1 82
admin 4.1 83 == Taula amb 2 files de capçaleres ==
admin 1.1 84
admin 4.1 85 |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula
86 |= capçalera de la taula | cel·la | cel·la
87 |= capçalera de la taula | cel·la | cel·la
admin 1.1 88
admin 4.1 89 = Enllaços =
admin 1.1 90
admin 4.1 91 XWiki us permet crear enllaços a altres pàgines de la wiki i d'altres webs:
admin 1.1 92
admin 4.1 93 * [[WebHome]] -> Enllaça a la pàgina inicial de l'espai actual
94 * [[Inici del calaix de proves>>WebHome]] -> els enllaços poden tenir etiquetes
95 * [[Pàgina d'inici de Wiki>>Main.WebHome]] -> un enllaç pot utilitzar el format NomEspai.NomPàgina per a enllaçar pàgines situades en altres espais
96 * [[http://www.xwiki.org]] -> podeu enllaçar a pàgines de la wiki, o bé a llocs web externs
97 * [[Lloc web XWiki.org>>http://www.xwiki.org]] -> Les etiquetes d'enllaç també funcionen amb enllaços externs
admin 1.1 98
admin 4.1 99 = Imatges =
admin 1.1 100
admin 4.1 101 també podeu inserir imatges en les vostres pàgines de la wiki:
admin 1.1 102
admin 4.1 103 [[image:XWikiLogo.png]]
admin 1.1 104
105 = Macros =
106
admin 4.1 107 Les macros us permeten que es vegi millor el contingut de la wiki, i afegir característiques addicionals a la vostra wiki. Aquí hi han 2 exemples de com es poden utilitzar les macros en pàgines de la wiki:
admin 1.1 108
admin 4.1 109 == Macro d'advertència ==
admin 1.1 110
admin 4.1 111 Aquesta macro us permet cridar l'atenció als usuaris amb trossos d'informació:
admin 1.1 112
admin 4.1 113 {{warning}}Hola Mon!{{/warning}}
admin 1.1 114
admin 4.1 115 == Taula de continguts ==
admin 1.1 116
admin 4.1 117 Aquesta macro genera automàticament la taula de continguts basada amb encapçalaments de la vostra pàgina wiki:
admin 1.1 118
119 {{toc/}}