Smilšu kaste ir viki vieta, kuru jūs varat brīvi mainīt. Jūs šeit varat mācīties un mēģināt. Jūs varat pārbaudīt, kā tiek mainīti esošie dokumenti, un kā var veidot jaunas lapas. Lai sāktu, spiediet Mainīt! Neuztraucieties par satura zaudēšanu šajā lapā, jo jūs vienmēr varat atritināt saturu uz iepriekšējo versiju, "Vēsture" cilnē lapas apakšā. Ja vēlaties izpētīt XWiki sintaksi, aktivizējiet izvēlni "Rādīt" "Viki kodu", vai izvēlieties "Kods" cilni, lapas mainīšanas režīmā.

Tālāk ir vairākas lapas ar kurām jūs varat darboties:

Tālāk ir saturs, kas demonstrē XWiki dokumentu sintaksi. Xwiki lapās jūs varat izmantot dažādus noformējum elementus (virsraktus, attēlus, tabulas u.c.). 

Virsraksti

XWiki ļauj veidot 6 līmeņu virsrakstus. Virsrakstus jūs varat izmantot, lai strukturētu lapas tekstu. 

2. līmeņa virsraksts

3. līmeņa virsraksts

4. līmeņa virsraksts

5. līmeņa virsraksts
6. līmeņa virsraksts

Stili

XWiki nodrošina visus pamata noformējuma stilus:

 • Teksts treknrakstā 
 • Teksts slīprakstā 
 • Pasvītrots teksts 
 • Nosvitrots teksts 
 • Teksts apakšrakstā 
 • Teksts augšrakstā 

Saraksti

XWiki var veidot dažādus sarakstus: 

Nesakārtots saraksts

 • 1. līmenis
  • 2. līmenis
   • 3. līmenis
  • 2. līmenis
 • 1. līmenis

Numurēts saraksts

 1. 1. līmeņa vienība
  1. 2. līmeņa vienība
   1. 3. līmeņa vienība
 2. 1. līmeņa vienība

Jaukti saraksti

 

 1. 1. līmeņa vienība
  1. 1. līmeņa vienība
   • 3. līmeņa vienība ar iezīmi
   • otra 3. līmeņa vienība ar iezīmi
 2. 1. līmeņa vienība

Tabulas

XWiki dokumentā var veidot tabulas: 

Vienkārša tabula

 1. šūna  2. šūna  3. šūna  4. šūna  5. šūna  6. šūna  7. šūna  8. šūna  9. šūna

Tabula ar virsrakstu 1. rindā

 tabulas virsraksts  tabulas virsraksts  tabulas virsraksts
 šūna  šūna  šūna
 šūna  šūna  šūna

Tabula ar virsrakstu 2. rindās

 tabulas virsraksts  tabulas virsraksts
 tabulas virsraksts  tabulas virsraksts
 šūna  šūna 
 šūna  šūna

Saites

XWiki dokumentā var veidot saites uz citām Xwiki lapām (šajā vietnē) un ārējām lapām: 

Attēli

XWiki dokumentā var ievietot lapas pielikumā augšuplādētus attēlus:

XWikiLogo.png 

Makrosi

Ar makrosiem var veidot dinamisku lapu saturu un tie paver daudz un dažādas iespējas. Ir arī makrosi īpašam teksta noformējumam, piemēram:

Brīdinājuma ziņojuma makross

Sekojošais makross parāda tekstu brīdinājuma ziņojuma rāmī:

Sveika pasaule! 

Satura rādītājs

Šis makross automātiski izveido lapas satura rādītāju, izmantojot lapā saliktos virsrakstus: