Mostra els últims autors
1 El calaix és una part de la vostra wiki que podeu modificar lliurement. Es tracta de deixar-vos practicar l'edició. Podreu descobrir com treballa l'edició de pàgines i crear-n'hi de noves. Per a començar simplement cliqueu al damunt d' **Editar**!
2
3 {{info}}No us preocupeu de sobreescriure o de perdre coses quant editeu la pàgina, sempre podreu retrocedir a la primera versió de la pàgina des de la pestanya "Històric" que es troba en la part inferior de la pàgina.{{/info}}
4
5 Si voleu podeu donar un cop d'ull a la base de la [[sintaxi d'XWiki>>XWiki.XWikiSyntax]], també podeu clicar a "Codi Wiki" del menú "Mostrar" o bé quan esteu editant la pàgina podeu clicar a la pertanya "Codi".
6
7 Aguí hi han un grapat de pàgines de proves amb les quals podeu jugar-hi:
8
9 * [[Pàgina de proves 1>>Sandbox.TestPage1]]
10 * [[Pàgina de proves 2>>Sandbox.TestPage2]]
11 * [[Pàgina de proves 3>>Sandbox.TestPage3]]
12
13 A continuació hi ha una demostració de la [[sintaxi d'XWiki>>XWiki.XWikiSyntax]] que podeu utilitzar en pàgines de la wiki (encapçalaments, imatges, taules).
14
15 = Encapçalaments =
16
17 XWiki ofereix 6 nivells d'encapçalaments. Els podeu utilitzar per a estructurar les vostres pàgines.
18
19 == Encapçalament de nivell 2 ==
20
21 === Encapçalament de nivell 3 ===
22
23 ==== Encapçalament de nivell 4 ====
24
25 ===== Encapçalament de nivell 5 =====
26
27 ====== Encapçalament de nivell 6 ======
28
29 = Estils =
30
31 Estils bàsics que estan suportats en la XWiki:
32
33 * **Text en negreta**
34 * //Text en cursiva//
35 * __Text subratllat__
36 * --Text tatxat--
37 * Text en ,,sub-índex,,
38 * Text en ^^super-índex^^
39
40 = Llistes =
41
42 Podeu crear diversos tipus de llistes en les vostres pàgines wiki:
43
44 == Llista desordenada ==
45
46 * Nivell 1
47 ** Nivell 2
48 *** Nivell 3
49 ** Nivell 2
50 * Nivell 1
51
52 == Llista ordenada ==
53
54 1. Ítem
55 11. Subítem
56 111. Ítem
57 1. Subítem
58
59 == Llista mesclada ==
60
61 1. Ítem 1
62 11. Ítem 2
63 11*. Ítem 3
64 11*. Ítem 4
65 1. Ítem 5
66
67 = Taules =
68
69 Podeu crear taules senzilles a l'interior de les pàgines de la wiki:
70
71 == Taula senzilla ==
72
73 | cel·la 1 | cel·la 2 | cel·la 3
74 | cel·la 4 | cel·la 5 | cel·la 6
75 | cel·la 7 | cel·la 8 | cel·la 9
76
77 == Taula amb 1 fila de capçaleres ==
78
79 |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula
80 | cel·la | cel·la | cel·la
81 | cel·la | cel·la | cel·la
82
83 == Taula amb 2 files de capçaleres ==
84
85 |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula |= capçalera de la taula
86 |= capçalera de la taula | cel·la | cel·la
87 |= capçalera de la taula | cel·la | cel·la
88
89 = Enllaços =
90
91 XWiki us permet crear enllaços a altres pàgines de la wiki i d'altres webs:
92
93 * [[WebHome]] -> Enllaça a la pàgina inicial de l'espai actual
94 * [[Inici del calaix de proves>>WebHome]] -> els enllaços poden tenir etiquetes
95 * [[Pàgina d'inici de Wiki>>Main.WebHome]] -> un enllaç pot utilitzar el format NomEspai.NomPàgina per a enllaçar pàgines situades en altres espais
96 * [[http://www.xwiki.org]] -> podeu enllaçar a pàgines de la wiki, o bé a llocs web externs
97 * [[Lloc web XWiki.org>>http://www.xwiki.org]] -> Les etiquetes d'enllaç també funcionen amb enllaços externs
98
99 = Imatges =
100
101 també podeu inserir imatges en les vostres pàgines de la wiki:
102
103 [[image:XWikiLogo.png]]
104
105 = Macros =
106
107 Les macros us permeten que es vegi millor el contingut de la wiki, i afegir característiques addicionals a la vostra wiki. Aquí hi han 2 exemples de com es poden utilitzar les macros en pàgines de la wiki:
108
109 == Macro d'advertència ==
110
111 Aquesta macro us permet cridar l'atenció als usuaris amb trossos d'informació:
112
113 {{warning}}Hola Mon!{{/warning}}
114
115 == Taula de continguts ==
116
117 Aquesta macro genera automàticament la taula de continguts basada amb encapçalaments de la vostra pàgina wiki:
118
119 {{toc/}}