Sandbox

Última modificació per admin el 2018/08/13 00:25

El calaix és una part de la vostra wiki que podeu modificar lliurement. Es tracta de deixar-vos practicar l'edició. Podreu descobrir com treballa l'edició de pàgines i crear-n'hi de noves. Per a començar simplement cliqueu al damunt d' Editar!

No us preocupeu de sobreescriure o de perdre coses quant editeu la pàgina, sempre podreu retrocedir a la primera versió de la pàgina des de la pestanya "Històric" que es troba en la part inferior de la pàgina.

Si voleu podeu donar un cop d'ull a la base de la sintaxi d'XWiki, també podeu clicar a "Codi Wiki" del menú "Mostrar" o bé quan esteu editant la pàgina podeu clicar a la pertanya "Codi".

Aguí hi han un grapat de pàgines de proves amb les quals podeu jugar-hi:

A continuació hi ha una demostració de la sintaxi d'XWiki que podeu utilitzar en pàgines de la wiki (encapçalaments, imatges, taules).

Encapçalaments

XWiki ofereix 6 nivells d'encapçalaments. Els podeu utilitzar per a estructurar les vostres pàgines.

Encapçalament de nivell 2

Encapçalament de nivell 3

Encapçalament de nivell 4

Encapçalament de nivell 5
Encapçalament de nivell 6

Estils

Estils bàsics que estan suportats en la XWiki:

 • Text en negreta
 • Text en cursiva
 • Text subratllat
 • Text tatxat
 • Text en sub-índex
 • Text en super-índex

Llistes

Podeu crear diversos tipus de llistes en les vostres pàgines wiki:

Llista desordenada

 • Nivell 1
  • Nivell 2
   • Nivell 3
  • Nivell 2
 • Nivell 1

Llista ordenada

 1. Ítem
  1. Subítem
   1. Ítem
 2. Subítem

Llista mesclada

 1. Ítem 1
  1. Ítem 2
   • Ítem 3
   • Ítem 4
 2. Ítem 5

Taules

Podeu crear taules senzilles a l'interior de les pàgines de la wiki:

Taula senzilla

 cel·la 1  cel·la 2  cel·la 3
 cel·la 4  cel·la 5  cel·la 6
 cel·la 7  cel·la 8  cel·la 9

Taula amb 1 fila de capçaleres

 capçalera de la taula  capçalera de la taula  capçalera de la taula
 cel·la  cel·la  cel·la
 cel·la  cel·la  cel·la

Taula amb 2 files de capçaleres

 capçalera de la taula  capçalera de la taula  capçalera de la taula
 capçalera de la taula  cel·la  cel·la
 capçalera de la taula  cel·la  cel·la

Enllaços

XWiki us permet crear enllaços a altres pàgines de la wiki i d'altres webs:

Imatges

també podeu inserir imatges en les vostres pàgines de la wiki:

XWikiLogo.png

Macros

Les macros us permeten que es vegi millor el contingut de la wiki, i afegir característiques addicionals a la vostra wiki. Aquí hi han 2 exemples de com es poden utilitzar les macros en pàgines de la wiki:

Macro d'advertència

Aquesta macro us permet cridar l'atenció als usuaris amb trossos d'informació:

Hola Mon!

Taula de continguts

Aquesta macro genera automàticament la taula de continguts basada amb encapçalaments de la vostra pàgina wiki: